Thứ tư, 18/10/2017
Chào mừng quý khách đến với bệnh viện Đa Khoa huyện Giồng Riềng!

Trang chủ → Tin tức

Địa chỉ: Khu vực III, Thị trấn Thứ Ba 

Điện thoại: 0773.881219 – 0773.510628

Ban Giám đốc:

- Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Mỏng                                 - Điện thoại: 0773. 3519789

Video tổng hợp

Số lượt truy cập:

Trực tuyến: