Thứ tư, 18/10/2017
Chào mừng quý khách đến với bệnh viện Đa Khoa huyện Giồng Riềng!

Trang chủ → Tin tức

Địa chỉ: Khu vực II Thị Trấn Thứ 11 Huyện An Minh Tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 0773. 3884164

Ban Giám đốc:

- Giám đốc: Ông Cao Văn Bắc                                           -Điện thoại: 0772.690395

- Phó Giám đốc:  Bà Tôn Thị Mức                                     - Điện thoại: 0773.887164

Video tổng hợp

Số lượt truy cập:

Trực tuyến: