Thứ bảy, 21/10/2017
Chào mừng quý khách đến với bệnh viện Đa Khoa huyện Giồng Riềng!

Trang chủ → Tin tức

Địa chỉ: Vĩnh Đông 2, Vĩnh thuận, Kiên Giang

Điện thoại: 0773. 3829218 -0778.693539 – 0778.696633- 0772.830850

Ban Giám đốc:

- Giám đốc: Ông Nguyễn Trọng Thống                             - Điện thoại: 0778.696633

Video tổng hợp

Số lượt truy cập:

Trực tuyến: