Thứ tư, 21/2/2018
Chào mừng quý khách đến với bệnh viện Đa Khoa huyện Giồng Riềng!

Trang chủ → Tin tức

Thực hiện Công văn số 4666/BHXH-CSXH ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc hướng dẫn in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH;

BHXH tỉnh thông báo đến các cơ sở khám, chữa bệnh Phôi giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (Mẫu C65-HD2) ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính sẽ sử dụng đến hết ngày 31/12/2016. Kể từ ngày 01/01/2017, sẽ sử dụng mẫu GCN2 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2016. Các cơ sở khám, chữa bệnh căn cứ vào nhu cầu sử dụng của đơn vị mình đề nghị số lượng phôi cần sử dụng trong năm 2017 gửi đến cơ quan BHXH (Mẫu số 02a-GCN; Mẫu 07B-GNC) để được cấp phôi GCN2 kịp thời cấp cho người lao động.

BHXH tỉnh sẽ tiến hành thu hồi tất cả (Mẫu C65-HD2). Các cơ sở KCB BHYT tuyến tỉnh giao nộp lại Mẫu C65-HD2 về BHXH tỉnh (qua Văn phòng); các cơ sở KCB BHYT tuyến huyện giao nộp Mẫu C65-HD2 về BHXH huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là BHXH huyện). Trong quá trình giao - nhận Mẫu C65-HD2, cơ sở KCB và BHXH huyện phải có Biên bản giao, nhận tài liệu thu hồi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo Mẫu 05B-GCN .

Nay, BHXH tỉnh xin thông báo đến cơ sở khám, chữa bệnh và BHXH huyện được biết./.

 


                                                                          

Video BHXH tỉnh Kiên Giang

Số lượt truy cập:

Trực tuyến: