Thứ tư, 13/12/2017
Chào mừng quý khách đến với bệnh viện Đa Khoa huyện Giồng Riềng!

Trang chủ → Tin tức

Thời gian gần đây qua các cuộc tuyên truyền, đối thoại trực tiếp cũng như thông qua các kênh thông tin khác rất nhiều người tham gia bảo hiểm y tế hỏi về quyền lợi đối với người có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên. Để giúp bạn đọc hiểu rỏ hơn quy định này chúng tôi xin thông tin như sau:

Khoản đ, Điểm 1, Điều 4 Nghị định số105/2014/NĐ-CPngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định mức hưởng BHYT đối với trường hợp này như sau:100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục tính từ thời điểm người đó tham gia bảo hiểm y tế đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh lũy kế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, tính từ thời điểm tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

Như vậy để được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp này người tham gia BHYT cần đảm bảo đủ 2 điều kiện:

Thứ nhất, có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục tính từ thời điểm người đó tham gia BHYT đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh.

Thứ hai, có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh lũy kế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, tính từ thời điểm tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục.

Ví dụ: Tính đến tháng 01/2017 Ông A đã tham gia BHYT hộ gia đình 5 năm liên tục. Đến tháng 5 năm 2017 lũy kế số tiền cùng chi trảkhi đi khám bệnh, chữa bệnh (20%) đã lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (thời điểm tháng 5/2017 là 7.260.000 đồng). Như vậy, từ thời điểm đó đến hết 31/12/2017 ông A sẽ được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT.Ông A sẽ được Cơ quan BHXH nơi ông tham gia BHYT cấpGiấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm tài chính.Trường hợp cơ sở y tế không xác định được số lũy kế chi phí cùng chi trả trong khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong năm tại thời điểm có mức chi phí lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (tính từ thời điểm tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục) thì người bệnh sẽ tự thanh toán phần chi phí cùng chi trả, sau đó mang hóa đơn, chứng từ đến cơ quan Bảo hiểm xã hội để được thanh toán trực tiếp số tiền đã phải trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

Về thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục Điểm d, Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của liên bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn: Từ ngày 01/01/2016, thẻ BHYT cấp cho người tham gia phải thể hiện thời gian tham gia liên tục trước đó theo tháng, tối đa là 60 tháng, trừ đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và Điểm i Khoản 3 Điều 1 Thông tư trên. Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 03 tháng (trong năm tài chính).

Như vậy để đảm bảo quyền lợi của mình người tham gia BHYT cần kiểm tra, đối chiếu thời gian tham gia BHYT với thời điểm đủ 5 năm liên tục được ghi trên thẻ BHYT. Trường hợp chưa đúng thì liên hệ với cơ quan BHXH để điều chỉnh. Cần lưu ý là quy định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 nên các trường hợp tham gia gián đoạn trước năm 2015 không được xem là liên tục.

 

Lê Long Hồ

Trưởng phòng Quản lý Thu

Video tổng hợp

Số lượt truy cập:

Trực tuyến: